Artikler - historie

Indledning

Danmarks befolkning
Danmarks historie før og nu
De danske efter- og slægtsnavne gennem tiderne
De slesvigske Krige 1848-1864
Død og begravet i 1800-talet
Fattiglemmer og Fattigforsorg
Folketælling i Danmark
Gammeldags tidsregning versus ny tidsregning
Gamle måle- og vægtenheder
Karakterer gennem tiden
Kirkebøger i Danmark
Kongebrev
Koppebekæmpelse

Nygårds Sedler - seddelregistrering af jyske navne
Ordbog for Slægtsforskere
Orkanen den 4. september 1786 i Thy og Mors
Rigsdaler som betalingsmiddel i Danmark
Sognefogeder-oprindelse og arbejdsopgaver
Sogneforstanderskab og sogneråd
Storkommune Støvrings opståen 1803-1970
Uægte børn versus ægte børn
Værnepligt og militærtjeneste i gamle dage

Home

Scripd