Anetavler


Alle - den fulde Anetavle1a-Heidi Hansen's Aner
2a-Børge Ole Villum Hansen's Aner
3a-Grethe Kirstine Vilhelmine Pedersen's Aner
John Alex Nielsen's Aner


4-Egon Christensen's Aner - til 6. generation
4-Egon Christensen's Aner - alle generationer
5-Mary Kristensen's Aner - til 6. generation
5-Mary Kristensen's Aner - alle generationer
5-Mary's og 4-Egon's efterkommere


6-Ove Pedersen's Aner - til 6. generation
6-Ove Pedersen's Aner - alle generationer
7-Johanne Nielsen's Aner - til 6. generation
7-Johanne Nielsen's Aner - alle generationer
7-Johanne's og 6-Ove's efterkommere

Home

Scripd